Comisia CEAC

Preşedinte: prof. Măciucă Ionela Daniela – director

Responsabil comisie : prof. Oltean Ioana

Membri: 

 • prof. Pădurariu Ruxandra 
 • prof. Pavăl Ileana

Documente:

Proceduri operaționale:

 • PO 01 -interzicerea fumatului în incinta școlii
 • PO 02– utilizarea mijloacelor audio-video
 • PO 04– elaborarea și revizuirea PDI
 • PO 05-autoevaluarea instituțională
 • PO 06-pregatirea suplimentară a elevilor
 • PO 07-întocmirea portofoliilor elevilor, cadrelor didactice și comisiilor
 • PO 08-observarea procesului de predare-învățare-evaluare
 • PO 09-elaborarea, aplicarea și interceptarea chestionarelor
 • PO 10-selectarea membrilor CEAC
 • PO 11-elaborarea, validarea și revizuirea ofertei educaționale
 • PO 12-stiluri de învățare
 • PO 13-urmărirea progresului elevilor
 • PO 15-evidența activităților extracurriculare
 • PO 19-învoirea personalului didactic
 • PO 28-motivarea absențelor și învoirea elevilor de la ore
 • PO 46-prevenirea, combaterea și monitorizarea violenței în școală
 • PO 49-stabilirea graficului de serviciu pe școală.Efectuarea serviciului pe școală
 • PO-58-elaborarea, aplicarea și verificarea orarului unității